pegeva.se

2017. Rådjur en höstkväll

2017. Västergavel

2014. Boskop ympad i toppen på ett sävstaholmträd

2017. Ormbunkar

2017. Par

2016. Äppelträd

2016. Spindel

2012. Terass

2017. Aurorafjäril

2017. Nedlagt gatukök Älmhult

2017 Sidensvansar och äpplen

2017. Gatukök vid Älmhults Esplanad

2017 Koltrast och äpple

2017 Koltrast och äpplen