pegeva.se

2017. Rådjur en höstkväll

2017. Västergavel

2014. Boskop ympad i toppen på ett sävstaholmträd

2017. Ormbunkar

2017. Par

2016. Äppelträd

2016. Spindel

2012. Terass

2017. Aurorafjäril

2017. Nedlagt gatukök Älmhult

2017 Sidensvansar och äpplen

2017. Gatukök vid Älmhults Esplanad

2017 Koltrast och äpple

2017 Koltrast och äpplen

2016 Svir, by

2016 St Petersburg, Yulia

2016 Mandrogy, stora ledare till salu

2016 Goritsy, skolgrinden

2016 Svir, strandbrink en tidig sommarmorgon

2016 Onega, bärplansbåt

2016 Kovzha, sluss i sommarnatten

2016 Goritsy, elever

2016 Svir, övergiven fabrik

2016 Neva, sommarnatt

2016 Neva, sommarmorgon

2016 Svir, eka i morgonljuset

2016 Svir, by en sommarmorgon

2016 Neva,soluppgång