pegeva.se

2017. Östergavel, New Dawn

2017. Magnolia

2012. Terass

Ek med bänk

2017. Rådjur en höstkväll

2017. Västergavel

2017. Par

2016. Spindel

2016. Äppelträd

2014. Boskop ympad i toppen på ett sävstaholmträd

2017. Ormbunkar

2017. Aurorafjäril

2017. Nedlagt gatukök Älmhult

2017. Gatukök vid Älmhults Esplanad

2017 Sidensvansar och äpplen

2017 Koltrast och äpple

2017 Koltrast och äpplen