pegeva.se

Urbaniserat


2008. Älmhults centrum

2017. Gatukök vid Älmhults Esplanad

2017. Nedlagt gatukök Älmhult

2016. Konstverket oexponerat. Brottsligt ändå?

2009. Brandenburgkonst

2013. Kaunaskonst

2009. Brandenburg gatumiljö

2009. Hann Munden

2012. Gamla Stockholm

2012. I Stockholm

2012. Sommarkväll i Vänersborg

2014. Schwerinkonst

2014. Schwerinkonst