pegeva.se

Ry i Sjöbo kommun. En plats för gasprospektering 2009-2010.
Här är en rapport efter en intervju med markägaren: Omkring gasprospekteringen i Ry


Ry 090501. Ungefärlig framtida borrplats, från syd.

Ry 090501. Ungefärlig framtida borrplats, från öst.

Ry 0909. Det började med en pinne.

Ry 0909. Borrplats, nordlig riktning.

Ry 0909. Borrplats, sydlig riktning.

Ry 0909. Borrplats, östlig riktning.

Ry 0909. Borrplats, västlig riktning.

Ry 0910. Infart till gården

Ry 0910. Tillfällig väg till borrplats.

Ry 0910. Tillfällig väg till borrplats.

Ry 0910. Tillfällig väg till borrplats.

Ry 0910. Tillfällig väg till borrplats.

Ry 0910. Tillfällig väg till borrplats. Foto: Tore.

Ry 0910. Tore och Henrik L. från Skd.

Ry 0910. Henrik L. från Skd och Tore.

Ry 0910. Tillfällig väg till borrplats.

Ry 0910. Jan.

Ry 0910. Jan och Khaled.

Ry 0910. Khaled och PG.

Ry 0910. Lantmätning, Daniel och Ingela

Ry 0910. Lantmätning, Daniel och Ingela.

Ry 0910. Leverans.

Ry 0910. Matjorden tas bort.

Ry 0910. Wayne.

Ry 0910. Wayne och Vladimir.

Ry 0910. Jordprov.

Ry 0910. Vy österut från borrplatsen.

Ry 0910. Leverans.

Ry 0910. Leverans.

Ry 0910. Stenmjölet packas.

Ry 0910. Bosse.

Ry 0910. Ett hus i närheten.

Ry 0910. Grävmaskinernas herre.

Ry 0910. Borrplats, från syd

Ry 0910. Borrplats.

Ry 0910. Invallningen.

Ry 0910. Göran.

Ry 0910. Visning.

Ry 0910. Visning.

Ry 0910. Wayne och Graham vid borrhålet.

Ry 0911. HDPE membran.

Ry 0911. Anne-Helen, HDPE svetsning.

Ry 0911. Tage, HDPE svetsning.

Ry 0911. HDPE rivs.

Ry 0911. Fyllning.

Ry 0911. Joakim.

Ry 0911. Borrfundament

Ry 0911. Borrfundament. Foto Tore A.

Ry 0911. Borrfundament och stödplattor

Ry 0911. Truls och Mattias. Byggbodsgrundläggning.

Ry 0911. Leverans byggbod. Foto Tore.

Ry 0911. Truls och Mattias. Placeraring av bod

Ry 0911. Erik och Ola.

Ry 0911. Bassänggrävning. Andreas, Jan och Bosse.

Ry 0911. Bassänggrävning. Andreas och Bosse.

Ry 0911. Bassäng geotextil. Bosse.

Ry 0911. Bassäng, HDPEläggning

Ry 0911. Bassäng.

Ry 0911. Bassänggjutning. Bosse och Tommy.

Ry 0911. Leverans av stålplattor. Roland.

Ry 0911. Stålplattor. Ulf och Roland.

Ry 0911. 300 m från borrplatsen.

Ry 0911. Slamtank.

Ry 0911. Slamtank.

Ry 0911. Slamtank.

Ry 0911. Stefan.

Ry 0911. Stefan.

Ry 0911. Stefan.

Ry 0911. Borrfundament.

Ry 0911. Tyko.

Ry 0911. Kättingar.

Ry 0911. Sopor.

Ry 0911. Riggen.

Ry 0911. Riggen reses. Foto Tore.

Ry 0911. Riggen.

Ry 0911. Jean-Guy.

Ry 0911. Blivande catwalk.

Ry 0911. Kopplingsarbete.

Ry 0911. Placering.

Ry 0911. Stålarbete.

Ry 0911. Rördetalj.

Ry 0911. Klämma.

Ry 0911. Mynningar.

Ry 0911. Morgon, Khaled.

Ry 0911. Riggen.

Ry 0911. Plattflytt.

Ry 0911. Plattor över bassäng.

Ry 0911. Avlopp.

Ry 0911. Brandkåren i Lövestad.

Ry 0911. Bentonit.

Ry 0911. Skylt.

Ry 0911. Extra parkering.

Ry 0911. SVT och Daniel.

Ry 0911. Paus. Martin, SVT och Daniel.

Ry 0911. SVT och Martin.

Ry 0911. Media.

Ry 0911. Journalist och Henry.

Ry 0911. SVT, borrplats från syd

Ry 0911. Rörarbete 1.

Ry 0911. Rörarbete 2.

Ry 0911. Rörarbete 3.

Ry 0911. Borrbassäng.

Ry 0911. Leverans.

Ry 0911.

Ry 0911.

Ry 0911.

Ry 0911.

Ry 0911.

Ry 0911.

Ry 0911. Johan

Ry 0911.

Ry 0912.

Ry 0912.

Ry 0912.

Ry 0911. Stefan och en vän.

Ry 0911. Stefan och Christer.

Ry 0911. Tim

Ry 0911.

Ry 0911.

Ry 0911. Christian och Amir.

Ry 0911.

Ry 0911.

Ry 0911. Stefan

Ry 0911. Christian på catwalken.

Ry 0911.

Ry 0911.

Ry 0911.

Ry 0912. Upplag.

Ry 0912. Amir.

Ry 0912.

Ry 0912. Christian och Amir.

Ry 0912. Från underjorden.

Ry 0912. Slamtank.

Ry 0912. Tony, Judit. En dag i en geologs liv.

Ry 0912. Tony, Judit. En dag i en geologs liv.

Ry 0912. Tony, Judit. En dag i en geologs liv.

Ry 0911. Renhållning.

Ry 0912. Dimma.

Ry 0912. Blå timmen,1.

Ry 0912. Blå timmen,2.

Ry 0912. Blå timmen,3.

Ry 0912. Julstängt, borrplats från syd

Ry 0912. Julstängt, riggen.

Ry 0912. Julstängt, slamtank.

Ry 0912. Julstängt, bodar.

Ry 0912. Julstängt, väg till borrplatsen

Ry 1001. Walter.

Ry 1001.

Ry 1001. Sliten bit.

Ry 1001.

Ry 1001.

Ry 1001.

Ry 1001.

Ry 1001.

Ry 1001.

Ry 1001. Skiffer Tore och Ulrich.

Ry 1001. Cementering. Joachim och Thomas.

Ry 1001. Cementering.

Ry 1001. Cementering.

Ry 1001. Cementering. Terrey.

Ry 1001. Cementering.

Ry 1001. Cementering.

Ry 1001. Cementering.

Ry 1001. Cementering.

Ry 1001. Cementering. Franz, Martin och Kimbel.

Ry 1001. Cementering. Franz, Martin och Kimbel.

Ry 1001. Cementering. Kimbel och Franz.

Ry 1001. Cementering.

Ry 1001. Cementering. Josef och Kimbel.

Ry 1001. Cementering.

Ry 1001. Coring. Bit

Ry 1001. Coring.

Ry 1001. Coring. Amir och Luka.

Ry 1001. Coring.

Ry 1001. Coring.

Ry 1001. Coring.

Ry 1001. Coring.

Ry 1001. Coring.

Ry 1001. Coring.

Ry 1001. Coring.

Ry 1001. Coring.

Ry 1001. Coring.

Ry 1001. Coring.

Ry 1001. Coring. JB.

Ry 1001. Coring. Judit.

Ry 1001. Coring. JB.

Ry 1002. Cementering.

Ry 1002. Cementering.

Ry 1002. Cementering.

Ry 1002. Borrplatsen från väst.

Ry 1002. Borrning klar.

Ry 1002. Väntan.

Ry 1002. Sebastian.

Ry 1002. Sebastian.

Ry 1002. Luka.

Ry 1002. Christian.

Ry 1002. Amir.

Ry 1002. Amir.

Ry 1003. Borrplats. Foto Tore.

Ry 1004. Avveckling.

Ry 1004. Avveckling. Göran 1.

Ry 1004. Avveckling. Göran 2.

Ry 1004. Avveckling. Göran 3.

Ry 1004. Avveckling.

Ry 1004. Avveckling. Göran 4.

Ry 1004. Avveckling.

Ry 1004. Avveckling. Jan.

Ry 1004. Avveckling.

Ry 1004. Avveckling. Till soptippen.

Ry 1004. Avveckling. Ystads soptipp 1.

Ry 1004. Avveckling. Ystads soptipp 2.

Ry 1004. Avveckling. Ystads soptipp 3.

Ry 1004. Misslyckad anlagd brand på gasprospekteringsgården

Ry 1004. Misslyckad anlagd brand på gasprospekteringsgården

Ry 1004. Avveckling. Till soptippen.

Ry 1004. Bosse och Jan.

Ry 1004. Matrast.

Ry 1004. Avveckling HDPE, Bosse.

Ry 1004. Avveckling, HDPE

Ry 1004. Geotextil tas bort.

Ry 1004. Stenmjölet forslas bort.

Ry 1004. Bassängen tas bort.

Ry 1004. Borrfundamentet tas bort, 1.

Ry 1004. Borrfundamentet tas bort, 2.

Ry 1004. Tillfällig väg tas bort.

Ry 1005. Säkerhetsman och Tommy.

Ry 1005. Rör 1. Tommy.

Ry 1005. Rör 1 kapat.

Ry 1005. Rör 2. Tommy.

Ry 1005. Rör 2 kapat.

Ry 1005. Slutkapat.

Ry 1005. Försegling.

Ry 1005. Förseglat.

Ry 1005. Luckring.

Ry 1005. Återställt.

Ry 1008. Vy, f.d. borrplats, från syd.

Ry 1008. Tore vid f.d. borrplats, från syd.

Ry 1008. F.d. borrplats, från syd.

Ry 1010. F.d. borrplats, från syd.

Ry 1105. F.d. borrplats. Tore,Henry,Martin,Janneke,Wilfred,Graham

Ry 1105. Graham och Tore.

Ry 1105. F.d. borrplats. En bit a kärnverksamheten.