pegeva.se

Skördefest i Svenstorp 2015.


2015. Rolf kör en Fordson Dexta.

2015. Grålle med mjölkflak.

2015. BM traktor och tröska. Börje på tröskan.

2015. Börje binder spannmålssäckarna.

2015. Kaj kliver upp på traktorn

2015. Kaj pratar med en vän i pausen.

2015. Johnston drar en Claas tröska. Kaj kör.

2015. Johnston drar en Claas tröska. Kaj kör.

2015. Kusken på en självavläggare.

2015. Hästdragen självbindare.

2015. Trespannet som drar självbindaren.

2015. Stationär tröska. Ingvar lastar nekerna och Malte skär.

2015. Stationär halmpress.