pegeva.se

Odlingslandskap


2012. Kohage i Sjöbo.

2015. Öländska kor

2012. Utmarkshus i södra Västergörland.

2010. Vårplöjning i Gudhem.

2012. Höstplöjning i Sjöbo.

2013. Vy mitt i Skåne.

2015. Backlandskapet norr om Ystad.

2015. Öländsk sensommaråker.

2012. Markväg i Franche-Compte.