pegeva.se

Blandat


2008 Tag från höger

2012 Väggdekoration

2012 Tankar

2013 Rester från 60-talet

2005 10 Älmhult Ikeavaruhusets entre

2018 UA Kiev platsen för Ukrainas sista Leninstaty

Konstverket oexponerat (svart). Kriminellt foto?

2018 Paus i Skåne

2013 Lund mejeriet ErnieWilkins