pegeva.se

Blandat


2008 Tag från höger

2013 Selfie

2012 Väggdekoration

Konstverket oexponerat (svart). Kriminellt foto?

2013 Rester från 60-talet

2012 Tankar

2005 10 Älmhult Ikeavaruhusets entre