pegeva.se


2007. Möbelhandel som blev antikaffär

2007. Vid antikaffären

2007. Antikaffär som blev antik

2011-02. Ruin i byns centrum

2011-02. Antikaffär som ruin

2011-09. Rumsinteriör

2013-12. Första våningen

2013-12. Till andra våningen

2013-12. Andra våningen

2013-12. Rivning

2013-12. Sortering

2013-12. Brandrester

2014-06. Epoken slut.