pegeva.se

Nedlagda Sovjetiska baser för kärnvapenraketer i Baltikum


2016 LV Tervete R-12 raketbas, hangar

2016 LV Tervete R-12 raketbas, hangar

2016 LV Tervete R-12 raketbas, hangar, info

2016 LV Tervete R-12 raketbas, kärnstridsspetsförråd

2016 LV Tervete R-12 raketbas hangar

2016 LV Tervete R-12 raketbas, förråd

2016 LV Tervete R-12 raketbas, arena

2016 LV Tervete R-12 raketbas, kontorsrum

2016 LV Tervete R-12 raketbas, förråd

2016 LV Tervete R-12 raketbas, förråd

2016 LV Tervete R-12 raketbas, hus

2016 LV Tervete R-12 raketbas, garage

2016 LV Zalite R-12 raketbas, vaktkur

2016 LV Zalite R-12 raketbas, barack

2016 LV Zalite R-12 raketbas, hangar

2016 LV Zalite R-12 raketbas, port

2016 LV Zalite R-12 raketbas, konstinstallation

2016 LV Zalite R-12 raketbas, utsmyckning

2016 LV Zalite R-12 raketbas, utsmyckning

2016 LV Zalite R-12 raketbas, utsmyckning

2016 LV Zalite R-12 raketbas, utsmyckning

2016 LV Zalite R-12 raketbas, utsmyckning

2016 LV Zalite R-12 raketbas, utsmyckning

2016 LT Ploksciai R-12 raketbas, uppfarten

2016 LT Ploksciai R-12 raketbas, översikt

2016 LT Ploksciai R-12 raketbas, kupol över silo

2016 LT Ploksciai R-12 raketbas, siloschakt