pegeva.se


2011.

2011. Eva vid nyplanterad blåsvingel

Ek med bänk

2017. Ormbunkar

Digitalis

2012. Äppelblomning

2014. Ymp

2014. Boskop ympad i toppen på ett sävstaholmträd

2005. Stenar