Kopiera adressen till ditt normala mail-program: pg.andersson@gmail.com