Kopiera adressen till ditt normala mail-program: eva.andersson@gmail.com