Bilder

pegeva.se

Jag kallas för PG, bor i sydsverige och på jobbet så programmerade jag.

Jag gillar att fotografera. Oftast tar jag bilder av de små händelserna i vardagen, det lite anonyma, det som ingen längre lägger märke till eller det som snart ändå glöms bort.

Mina motiv är ofta kontrasterande företeelser, små absurditeter eller det som påminner mig om tidens gång. Jag gillar bilder som väcker eftertanke.

Ett sätt för motivval är att medvetet leta efter en sällsynthet eller popularitet för att på så sätt få en bild som anses bra.

Ett annat sätt är att inse att om det alldagliga du just ser hade varit sällsynt så hade det antagligen ansetts som fint. Hade skatan i ens trädgård varit en sällsynthet kunde man åkt runt halva jorden för att se den istället för att be kommunens jägare komma på besök.  x
Till galleriet