Trädgård

pegeva.se

Vårt hus och ett s.k. fritidhus gränsar till varandra. De ligger i ett gammalt villaområde i Älmhults tätort.

Trädgården är delvis omgärdad av gamla stengärden och har gott om stora stenar. I den del som är full av sten och stora träd får man en viss känla av att befinna sig i en skogsdunge trots att man är i ett villasamhälle. Närheten till den riktiga skogen och orädda älgar, rådjur, harar och kaniner innebar dock att vi behövt sätta upp viltsstängsel, förutom ett mördarsnigelstaket, runt köksträdgården.

För oss är form, konturer och harmoniska proportioner viktigt. Blad är viktigare än blommor.

Det är sparsamt med färgprakt. Vintergröna, hasselört, ormbunkar och funkia är vanliga. Att odla rosor visade sig besvärligt så nu har vi inriktat oss på gammaldags rosor.

Den äldre delen av trädgården har stort inslag av syren-, schersmin- och fläderbuskar. I den yngre delen växer idegran, blåen, mahonia, buxbom, azalea, häggmispel, oxbär, murgröna och bambu.

Det finns ett tjugotal fruktträd. Trädgården är på 3500 kvm varav 300 är köksträdgård. Växtzon 3.  x
Till galleriet