pegeva.se
Visningshjälp

Hemsidan består av "gallerier" som i sin tur har album.


Huvudet har länkar till gallerierna, en söksida och språkval.
Huvudet får fler knappar när en bildsida visas.


Bilderna skalas om när du ändrar fönsterstorlek men för en liten platta/bildskärm är det resursslöseri att ladda ned stora bilder.
Med s, m, l, x knapparna väljer du bildstorlek och därmed nedladdningsmängd.


Med de rektangulära vitt-grått-svart knapparna väljer du den bakgrundsfärg som bilderna ska visas mot.

Svart bakgrund ger sken av kontrastrikare och färgstarkare bilder än vit bakgrund.

Grå bakgrund påverkar inte en bilds kontrast. Grått är förvalt.


Bildvisningssidans tvåradershuvud minskar ju visningsytan. Tryck på  så slipper du se huvudets översta rad.Så här blir det då.